Microsoft License Pak lub MLP

– jest to umowa licencyjna na produkt, która upoważnia do wykonania i użytkowania jednej (lub kilku, jeśli to opisano w umowie MLP) dodatkowej kopii określonego, uprzednio licencjonowanego produktu firmy Microsoft. Ten produkt nie zawiera żadnych dyskietek. Na przykład, pracując w małej firmie na dwóch komputerach i chcąc używać programu Microsoft Word w obydwu systemach komputerowych, można zakupić pojedynczą kopię programu Microsoft Word i pojedynczą kopię MLP dla programu Word. To umożliwi legalną instalację programu Word w pierwszym komputerze, jak to opisano w umowie licencyjnej ostatecznego użytkownika programu Word oraz w drugim komputerze, na co zezwala umowa licencyjna MLP.