MO napęd lub magneto-optyczny napęd

(ang. Magneto-Optical – magnetooptyczny) – urządzenie służące do obsługi wymiennych nośników pamięci masowej. Napęd dysków MO przypomina CD-ROM. W przeciwieństwie do niego pozwala zapisywać dane. Dyski MO charakteryzują się wysokim stopniem niezawodności, ale również wysoką ceną.

Post navigation