MODE

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do konfiguracji urządzeń systemowych.Składnia polecenia wygląda tak:

Port szeregowy:
MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s] [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off] [octs=on|off] [dtr=on|off|hs] [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]
Stan urządzenia:
MODE [urządzenie] [/STATUS]

Readresowanie drukowania:
MODE LPTn[:]=COMm[:]

Wybór strony kodowej:
MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Stan strony kodowej:
MODE CON[:] CP [/STATUS]

Tryb wyświetlania:
MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Szybkość powtarzania klawiatury:
MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁąCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BąDś PRZEŁąCZNIKI NIE BĘDą DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: wybór strony kodowej mode con