MS-DOS

(ang. MicroSoft Disk Operating System – dyskowy system operacyjny firmy Microsoft) – był to jeden z najszerzej rozpowszechnionych systemów operacyjnych w komputerach osobistych. Był to w zasadzie ten sam system który został stworzony przez IBM o nazwie PC-DOS. MS-DOS ze względu na swą popularność jest powszechnie nazywany w skrócie DOS-em. MS-DOS używa prostego, choć niezbyt „przyjaznego” interfejsu tekstowego, wymagającego od użytkownika znajomości komend systemu. Znak zachęty (przy standardowych ustawieniach) wygląda następująco:

C:>

Pierwsza wersja systemu Windows była tak naprawdę aplikacją uruchamianą w MS-DOS-ie i wprowadzającą pierwszy graficzny interfejs użytkownika. Obecnie Windows obsługuje DOS w celu kompatybilności z programami przezanczonymi dla systemu MS-DOS.
Aby użytkownikowi ułatwić pracę w systemie DOS i uwolnić go od żmudnego wpisywania linijek komend wraz z parametrami, stworzono nakładki, z których najsłynniejszą jest Norton Commander.

Post navigation