Multimedia

– integracja tekstu, obrazu grafiki i dświęku połączona technikami interaktywnej obróbki lub odczytu informacji. Interaktywność może sterować przebiegiem programu. Warunkiem, który musi być do tego spełniony, jest dokonanie konwersji wszystkich używanych środków przekazu do postaci cyfrowej.