17 maja 2007 roku

– Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. W Polsce pierwszy raz świętujemy tę uroczystość – w 2007 roku ŚDSI odbywał się pod hasłem „Łączenie młody

ch: szanse dla cyfrowych technik komunikacyjnych” zaś w 2011 roku odbywa się pod hasłem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych”.

zp8497586rq