Multiplayer

– możliwość jednoczesnej gry więcej niż jednego gracza w danej chwili. Ta sama gra uruchamiana jest indywidualnie przez każdego z graczy na oddzielnych (lecz połączonych ze sobą) komputerach. Gry komputerowe powoli ewoluują w kierunku wyeliminowania komputera jako przeciwnika i zastąpienia go człowiekiem, którego inteligencja, zdecydowanie bardziej złożona niż możliwości obliczeniowe komputera, a także nieprzewidywalność posunięć oraz zachowań czyni gry dużo atrakcyjniejszymi i bardziej zajmującymi. Najprostszym i najwcześniej stosowanym sposobem połączenia komputerów w celu wspólnego uruchomienia gry było wykorzystanie złącz RS-232. Łączy się je za pomocą specjalnego przewodu zakończonego odpowiednimi wtyczkami (tzw. null-modemu). Pozwala to na przepływ informacji wyłącznie pomiędzy dwoma komputerami, a w związkuz tym – na grę w dwie osoby. Odległość między poszczególnymi graczami jest limitowana długością kabla i nie może przekraczać 15 m. Bardzo zbliżonym sposobem jest wykorzystanie modemu. Gra odbywa się wówj czas przy wykorzystaniu linii telefonicznej, co pozwala na znaczne oddalenie od siebie poszczególnych graczy. Na zwiększenie liczby grających osób wpłynął rozwój i coraz i powszechniejsze stosowanie sieci lokalnych, w których połączone może być od kilku do kilkudziesięciu komputerów. Rozwój sieci http://www.i-slownik.pl/1,711,internet,infostrada,pajeczyna,globalna,wioska.html" title="Internet, Infostrada, Pajęczyna, Globalna Wioska"Internet oraz ogólny do niej dostęp wymusił powstanie gier pozwalających na korzystanie z tego medium transmisyjnego, przełamane zostały w ten sposób bariery geograficzne oraz limity dotyczące liczby grających osób. Szczególnie popularnymi grami prowadzonymi za pomocą Internetu są tzw. MUD. Większość gier typu multiplayer users pozwala na wymienianie pomiędzy poszczególnymi osobami krótkich tekstowych komunikatów. Tryb multiplayer dzieli się na wiele odmian (deathmach itp.). Popularne są multiplayerowe partyjki w gry typu RTS, np. Warcraft 2, czy wyścigówki, gry FPP itd.