Napęd dyskowy

– urządzenie elektromechaniczne, które wprawia w ruch obrotowy dysk i przesuwa wzdłuż promienia dysku głowice magnetyczne. Do sprzężenia napędu dyskowego niezbędny jest układ pośredniczący – sterownik dysków. Napędy nie różnią się zasadą działania, ale napędy dysków twardych wymagają znacznie większej precyzji mechanicznej niż napędy dyskietek (dysków elastycznych).

Post navigation