Kategoria: Inne

Dzień Ochrony Danych Osobowych (Data Privacy Day)

28 stycznia każdego kolejnego roku obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Dzień ten został uchwalony w 30 lat po uchwaleniu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – „Konwencji 108 Rady Europy z…

Digitalizacja

1. – proces zamiany danych analogowych do postaci cyfrowej. Przykładem digitalizacji jest skanowanie ilustracji do pliku graficznego, zamiana tekstu książki w dokument tekstowy przy użyciu oprogramowania OC, przegranie muzyki z płyty winylowej lub kasety magnetofonowej do formatu MP3 itp. 2.…