Tag: All The Time

ATT lub All The Time

(ang. All The Time) – model rozliczenia reklamy w którym reklama wyświetlana jest cały czas od ustalonego czasu startu kampanii. Jednym słowem reklama pojawia się cały czas bez ograniczeń w ilości odsłon czy czasu zakończenia kampanii.