Tag: Limeware

27 października 2010

– zgodnie z wyrokiem sądu zakazane zostało dystrybuowanie programu LimeWare służącego do wymiany plików w sieci peer-to-peer, zamknięta została strona programu. Wyrok sądu zapadł po zaskarżeniu wniesionym przez RIAA. Użytkownicy trafili tutaj szukając: co oznacza p2p, zamknięta strona peer