Odnośnik lub odsyłacz, link, hiperlink

polecenie, które pozwala czytelnikowi dokumentu hipertekstowego przenieść się do miejsca wskazanego przez punkt docelowy odsyłacza. Odsyłacz jest zazwyczaj sygnalizowany niebieskim kolorem i podkreśleniem. Kliknięcie na nim spowoduje skok do innego miejsca na tej samej stronie, do innej strony WWW, do serwera FTP, wywoła moduł poczty elektronicznej itp.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest odnośnik, odnosnik definicja informatyczna, co to jest odsyłacz, co to jest odnośnik lub hiperłącze, odnośnik co to jest, komputerowy odsyłacz, Informatyczny odnośnik co to jest, co to znaczy wstaw hiperlink, co to znaczy odnosnik, co to jest odnośnik] na stronie www

Post navigation