Opkod

(ang. opcode) – numer instrukcji assemblera wyrażony liczbą w systemie szestnastkowym. Każdy rozkaz ma swój niepowtarzalny opkod, jeśli podejrzymy plik EXE dowolnym edytorem, to pokażą się nam głównie śmieci binarne – opkody kolejnych instrukcji. Jeśli podczas debuggowania pod SoftIce, danego programu chcemy obejrzeć opkody jego instrukcji wystarczy podać CODE ON. Aby zlikwidować ich wyświetlanie – CODE OFF.

Post navigation