Osadzanie

– w Windows możliwe jest wstawianie takich obiektów jak obrazki, sekwencje filmowe, pliki dźwiękowe do innych dokumentów. Podczas wstawiania są one osadzane w dokumencie docelowym lub łączone z plikiem źródłowym. Kiedy obiekt jest osadzany, w dokumencie docelowym powstaje kopia – nie jest przy tym tworzone połączenie z oryginalnym plikiem, z którego pochodzi obiekt. Windows zapisuje jednak informację na temat programu, w którym obiekt został utworzony. Gdy chcemy dokonać w obiekcie jakiekolwiek zmiany, klikamy go dwukrotnie, aby uruchomić jego źródłowy program. Po dokonaniu zmian i zapisaniu zostaną one oczywiście uwzględnione w programie w którym osadziliśmy obiekt.

Post navigation