ARP

(ang. Address Resolution Protocol) – jeden z protokołów sieciowych należący do zestawu TCP/IP (niezwiązany bezpośrednio z transportem danych). Jest on używany do dynamicznego określania fizycznego adresu niskiego poziomu, który odpowiada adresowi IP wyższego poziomu dla danego hosta. Protokół ARP jest ograniczony do fizycznych systemów sieciowych obsługujących emisję pakietów. Protokół ten jest zdefiniowany w dokumencie RFC 826.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: komenda windows arp -a

Post navigation