TCO lub Total Cost of Ownership

love help capturehislove.com how to attract men

(ang. Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania) – określenie oznaczające całkowity koszt posiadania systemu informatycznego lub danego produktu czy urządzenia. Koszty TCO to w przypadku systemu lub oprogramowania nie tylko opłata licencyjna czy bezpośredni koszt stworzenia oprogramowania ale również: koszt projektowania systemu, koszt wdrożenia oraz koszt utrzymania (w tym koszty utrzymania działu informatycznego, helpdesku itp.). W przypadku kosztu TCO dla urządzeń, oprócz samego kosztu zakupu urządzenia, wlicza się rówież koszt materiałów eksloatacyjnych (np. tusz czy toner do drukarki, papier), ale również przeglądów technicznych, serwisowania, zużytego prądu. Uwzględnia się również prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, które również może wpłynąć na straty związane z niedziałaniem urządzenia.

Dzięki jednolitej mierze TCO jest bardzo łatwo porównać przez zakupem wiele urządzeń pod względem całkowitych kosztów, aby znaleźć ten, który nam najbardziej odpowiada pod względem ponoszonych kosztów.

zp8497586rq
zp8497586rq
Użytkownicy trafili tutaj szukając: całkowity koszt pozyskania, całkowity koszt pozyskania TCO