ARQ

(ang. Automatic Repeat reQuest) – żądanie ponownego przesłania, termin określający funkcję modemu polegającą na tym, że modem rozpoznaje uszkodzone dane i żąda ponownego ich przesłania. Funkcja ta działa w sposób automatyczny bez udziału użytkownika. W ten sposób opisywana jest retransmisja uszkodzonych bloków danych, wykonywana w celu wykrycia błędów w protokołach MNP i V.42.

Post navigation