Parser

– specjalny serwis w Internecie, który sprawdza poprawność składniową dokumentu HTML i jego zgodność z oficjalną specyfikacją języka HTML. Użytkownik podaje adres weryfikowanej strony, po czym parser przetwarza zawarte na niej informacje i wyświetla listę błędów wraz z komentarzem. Przykładem parsera jest specjalny serwis W3C www.validator.w3.org, badający zgodność strony ze specyfikacją HTML 4.