PC

1. (ang. Personal Computerkomputer osobisty) – pojęcie to obejmuje wszystkie komputery firmy IBM wprowadzone na rynek od 1982 roku oraz te, które są z nimi kompatybilne.
2. (ang. Program Counter) – jeden z rejestrów procesora, nazywany również licznikiem rozkazów. Przechowuje on adres, pod którym znajduje się następny rozkaz do wykonania.

Post navigation