Publiczny adres IP lub globalny adres IP

adres IP, pod którym widoczny jest dany komputer lub serwer w Sieci Internet. Jeśli komputer znajduje się również w sieci lokalnej, to ma również przydzielony prywatny adres IP, przez który nie można się z nim bezpośrednio skontaktować z zewnątrz (można się z nim bezpośrednio skomunikować tylko w ramach tej samej sieci lokalnej LAN lub WLAN).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: globalny adres ip, adres globalny, adresy ip globalne, ip globalne, adres ip globalny, publiczny adres ip definicja, publiczny adres sieci globalnej, adres publiczny ip definicja, adres lokalny i globalny IP, adres ip globalny i lokalny