Physical Infrastructure Attack

– jeden z rodzajów ataku sieciowego typu DoS, należący do grupy exploitów. Jest to jeden z najprostszych sposobów na to, by komputer podłączony do sieci przestał działać. Polega to na… przecięciu kabla łączącego komputer z siecią. W przypadku bardziej rozbudowanych sieci komputerowych, skutki tego ataku mogą złagodzone przez fakt, że dane mogą był łatwo kierowane inną trasą. Aby móc w ogóle przystąpić do takiego ataku, należy mieć fizyczny dostęp do sprzętu sieciowego (np. kabli) w pobliżu komputera-ofiary. Por. Buffer Overflow Attack, SYN Attack, Smurf Attack, Teardrop IP Attack.

UWAGA! BEZPRAWNE UZYSKANIE INFORMACJI, NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI KOMPUTEROWEGO ZAPISU DANYCH, PODSŁUCH I SABOTAŻ KOMPUTEROWY, USZKODZENIE, USUNIĘCIE, ZMIANA DANYCH, A TAKŻE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ BEZPRAWNIE UZYSKANYCH INFORMACJI JEST KARALNE ZGODNIE Z ART.267 § 1 K.K. ART.267§ 2ART.268 § K.K. ART.269 K.K. ZAMIESZCZONE POWYŻEJ INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY I NIE SĄ PRZEWODNIKIEM PO HACKINGU, LUB PODOBNEGO DZIAŁANIA NIEZGODNEGO Z POLSKIM PRAWEM! AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ZAMIESZCZONYCH TUTAJ INFORMACJI.