WPA

(ang. Wi-fi Protected Access) – protokół opracowany w ramach standardu IEEE 802.11. WPA to rodzaj zabezpieczenia bezprzewodowej sieci WLAN przed nieautoryzowanym dostępem (silniejszy od protokołu WEP). WPA umożliwia szyfrowanie przesyłanych przez sieć danych uniemożliwiając ich podsłuchiwanie. W celu podłączenia się z siecią WIFI zabezpieczoną protokołem WPA należy podać hasło do tej sieci ustalone przez administratora. Bez hasła nie ma możliwości (poza przypadkami zhakowania lub poznania hasła) podłączenia się do tej sieci.

WPA wykorzystuje m.in. TKIP (Temporal Key Integrity Protokol) – tymczasowych kluczy. Może również wykorzystywać serwery autentykacyjne (tzw. RADIUS).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: slownik wpa, słownik wpa, polski słownik wpa, sieć zabezpieczona protokołem wpa, słownik do wpa, wpa slownik, słownik wpa polski, jak zhakować wifi wpa, slownik hasel wpa, zabezpieczenia według protokołu wpa

Post navigation