Plik ASCII

(ang. ASCII file) – typ pliku składającego się ze znaków ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange). Każdy znak ASCII jest zapisany za pomocą 7 bitów. Formatu pliku ASCII używa się do wysyłania poczty, artykułów na listach USENET itp.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: plik ASCII, pliki ascii, co to jest plik ASCII, email asci asc loc:PL