Plik binarny

(ang. binary file) – typ pliku składającego się z ciągu bitów danych. Pliki tego typu to np. kody programów i zakodowane dane, bezpośrednio nieczytelne dla człowieka. Aby przesłać plik binarny używając e-maila należy go zakodować metodą uuencode, a aby go odczytać – zdekodować metodą uudecode. Jeśli binarny plik zostanie otwarty prostym edytorem nieobsługującym pliki tego typu, to otwierany plik zostanie bezpowrotnie uszkodzony.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: plik binarny