Plik inicjalizacyjny

– w systemie Windows ustawienia konfiguracji są zapisywane w plikach inicjalizacyjnych. Można je rozpoznać po rozszerzeniu INI. Dzięki temu modyfikowanie konfiguracji danego programu może odbywać się podczas pracy z nim lub przez bezpośrednią edycję jego pliku inicjalizacyjnego. W trakcie instalacji nowych programów istniejące INI są automatycznie uzupełniane. Szczególną rolę odgrywa WIN.INI, zawierający wszystkie podstawowe ustawienia konfiguracyjne Windows.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: plik inicjalizacyjny, pliki inicjalizacyjne, inicjalizacyjny, plik inicjalizacyjny ini