Certyfikat klucza publicznego

– jest to elektroniczne zaświadczenie, wystawione przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne (centrum certyfikacji), które zawiera dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego. Certyfikat może być przypisany zarówno do osoby fizycznej jak i domeny, adresu IP lub urządzenia sieciowego itd. Certyfikat zawiera m.in.: identyfikator wystawcy certyfikatu, identyfikator użytkownika, jego klucz publiczny, okres ważności i numer seryjny certyfikatu; jest podpisany przez wystawcę.

Źródło: http://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_slownik.xml

Użytkownicy trafili tutaj szukając: certyfikat klucza publicznego, certyfikat klucza poblicznego, certyfikaty klucza publicznego, certyfikaty kluczy, certyfikaty kluczy publicznych