Plug-in

(ang. – wtyczka) – program wspomagający inny program lub rozszerzający jego możliwości. Na przykład plug-in Adobe Acrobat Readera pozwala oglądać z poziomu przeglądarki internetowej pliki PDF, czego nie potrafi zrobić sama przeglądarka. Plug-iny pozwalają oglądać pliki animacji, wideo, 3D, virtual reality, dokumenty Worda, grafikę wektorową itd., zwalniając z konieczności posiadania oprogramowania w którym tworzy się dany plik (np. Corel dla plików CMX czy Word lub Word Viewer dla DOC) i bardzo wzbogacają możliwości programu.