Podpis elektroniczny lub e-podpis

– elektroniczny odpowiednik własnoręcznego ręcznego podpisu składanego na dokumentach, który ma za zadanie umożliwienie zawierania umów przez Internet.

W myśl Ustawy o podpisie elektronicznym podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołąc

zone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

E-podpis jest skrótową, potoczną nazwą na podpis elektroniczny.

Źródło: http://www.certum.pl/certum/cert,wiedza_slownik.xml

zp8497586rq