Dzień Przeciwko Cenzurze Internetu – 12 marca 2011

– przedsięwzięcie zorganizowane przez organizację Reporterzy Bez Granic (Reporters Without Borders – http://en.rsf.org/), które ma na celu zwrócenie uwagi na problemy cenzury Internetu przez władze wielu Państw na świecie.

W ramach raportu na temat stosowania cenzury w Internecie Reporterzy bez Granic opublikowali na swojej stronie dwie listy krajów. Pierwsza to „wrogowie Internetu”. Znalazły się na niej państwa, które w sposób drastyczny uniemożliwiają swobodę wypowiedzi w Internecie. Należą do nich: Birma, Chiny, Kuba, Korea Północna, Arabia Saudyjska, Syria, Turkmenistan, Uzbekistan i Wietnam. Druga lista to kraje „pod obserwacją”, znalazły się na niej nie tylko takie kraje jak Egipt, Białoruś czy Libia oraz Francja. Francja znalazła się na czarnej liście m.in za .: przyjecie restrykcyjnej ustawy o ochronie praw autorskich, która umożliwia śledzenie internatów oraz zbieranie o nich danych przez prywatne firmy oraz za przyjęcie ustawy o blokowaniu stron w ramach walki z pornografią dziecięcą.

Cenzura Internetu (stan na marzec 2011) źródło: Reporterzy Bez Granic

Cenzura Internetu (stan na marzec 2011) źródło: Reporterzy Bez Granic

Niebezpieczne dla wolności słowa w sieci prawo już wprowadzono lub zaproponowano w USA, Hiszpanii, Włoszech, na Węgrzech, czy w Australii. Polska popiera blokowanie stron internetowych z tzw. pornografią dziecięcą, zaproponowane przez Komisję Europejską, co również może spowodować wpisanie Polski na listę krajów „pod obserwacją”. W lutym parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich odrzuciła ideę obowiązkowego blokowania stron we wszystkich państwach UE, natomiast wzmocniła obowiązek usuwania z sieci nielegalnych treści. Tekst po poprawkach jest wciąż daleki od ideału, ale koncentruje się na zapewnieniu realnej ochrony dzieci oraz mniej zagraża wolności w internecie. Dlatego spotkał się z poparciem aktywistów i organizacji pozarządowych.

Organizacja Panoptykon (http://www.panoptykon.org/) w ramach Dnia Przeciwko Cenzurze Internetu proponuje wysyłanie sprzeciwu przeciwko przepisom wprowadzającym blokowanie i cenzurowanie internetu do europarlamentarzystów. Szczegóły aukcji można znaleźć tutaj: http://www.panoptykon.org/content/napisz-do-brukseli-w-sprawie-blokowania-internetu Zachęcamy do przyłączenia się do akcji.

Źródło: http://www.panoptykon.org/; http://di.com.pl/news/36558,2.html; http://march12.rsf.org/en/