Dissowanie lub dissować

(ang. disrespect – brak szacunku, obraza) – obrażanie lub ataki słowne na innego użytkownika. Dissowanie może się przejawiać w komentarzach na stronach internetowych, wpisach w profilu innego użytkownika itp.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: dissować, disować, dissowanie, disowanie, dissować słownik, dissujemy, dissować się, teksty do dissowania, dissujesz słownik, dissował