16 kwietnia 1971 roku

– powstał protokół FTP (ang. File Transfer Protocol), umożliwiający przesyłanie plików w Internecie wykorzystując serwery FTP. Protokół ten został stworzony przez Abhay’a Bhushana, który opublikował specyfikację FTP w dokumencie RFC 114 (zobacz specyfikację).