5 stycznia 2010 roku

Jon Stephenson von Tetzchner – współtwórca firmy Opera Software (producenta przeglądarki internetowej Opera) rezygnuje ze stanowiska dyrektora general

nego firmy. Na stanowisku CEO zastępuje go Lars Boilesen, jednakże von Tetzchner nadal pozostaje do dyspozycji firmy jako doradca do spraw strategii firmy.

zp8497586rq