Dual boot

– możliwość uruchamiania dwóch różnych systemów operacyjnych na jednym komputerze (ale nie jednocześnie). Można mieć zainstalowane na komputerze dwa różne systemy, np. Windows i Linux czy Windows XP i Windows Vista, Windows XP i Windows 7 i przełączać się między nimi. Przełączenie się pomiędzy systemami wymaga ponownego uruchomienia komputera. Systemy operacyjne muszą być zainstalowane na osobnych partycjach.