ArcNet

(ang. Attached Resource Computing Network) – rodzaj architektury sieci lokalnej LAN, w której wykorzystywany jest token umożliwiający kontrolę transmisji danych w kablu. Maksymalny transfer w takiej sieci to 2,5 Mbps. Do budowy sieci ArcNet używa się topologii magistralowej lub topologii gwiazdy.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: lan slownik, computing resource słownik