ARPU

(ang. Average Revenue Per User – średni przychód na użytkownika) – miara stosowana przez operatorów telekomunikacyjnych określająca miesięczny przychód z wykonanych rozmów, wysłanych wiadomości i wykorzystanych usług telekomunikacyjnych przez jednego abonenta.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest arpu, arpu definicja, blended arpu definicja pl, co znaczy arpu