Bluejacking

– wysyłanie masowych i niezamawianych wiadomości przy pomocy Bluetooth do urządzeń będących w zasięgu. Bluejacking jest możliwy podczas parowania urządzeń, ponieważ nazwa urządzenia inicjującego połączenie jest wyświetlana na urządzeniu docelowym podczas skanowania i wyszukiwania dostępnych urządzeń. Ponieważ pole z nazwą urządzenia może mieć długość do 248 znaków, toteż za jego pośrednictwem można przesyłać krótkie wiadomości. Można uznać bluejacking za rodzaj spamu rozsyłanego za pośrednictwem Bluetooth.