Wolne oprogramowanie

Określenie na oprogramowanie, które spełnia poniższe warunki:

  • oprogramowanie nazywamy wolnym, jeśli wszyscy użytkownicy posiadają prawo rozpowszechniania wszędzie i wobec każdego kopii programu (zmodyfikowanych bądź oryginalnych), za darmo bądź pobierając jedynie opłatę za dystrybucję, oraz prawo wykorzystywania tych programów prywatnie, w pracy czy dla rozrywki bez opłat.
  • aby wolność dokonywania zmian i publikowania poprawionych wersji miała sens, konieczny jest dostęp do kodu źródłowego programu (otwarty kod). Zatem, dostępność kodu źródłowego (oprogramowanie typu open source) jest warunkiem koniecznym wolnego oprogramowania.
  • „wolne oprogramowanie” nie oznacza „niekomercyjne

    „. Wolny program musi być być dostępny do komercyjnego wykorzystywania, komercyjnego rozwijania i komercyjnego rozpowszechniania.

Najbardziej znanymi projektami „wolnego oprogramowania” są:

  • Linux i jego różne dystrybucje, czyli system operacyjny alternatywny do Windows;
  • Joomla!, czyli system budowania i zarządzania treścią witryn internetowych (tzw. CMS) oraz WordPress – darmowy system do budowania bloga i stron WWW,
  • pakiet biurowy OpenOffice,
  • Jabber, czyli komunikator internetowy.

Wokół poszczególnych projektów gromadzi się rzesza aktywnych użytkowników, którzy stale wzbogacają program, wymieniają się doświadczeniami i wzajemnie sobie pomagają.

zp8497586rq
Użytkownicy trafili tutaj szukając: co oznacza wolne oprogramowanie, co to jest wolne oprogramowanie, oprogramowanie słownika