Post click lub post-click

– model rozliczeń reklamy internetowej, w szczególności reklamy efektywnościowej (tzw. performance marketing), w którym reklamie przypisuje się zasługę pozyskania klienta dopiero po kliknięciu przez niego w reklamę i przejściu na stronę docelową. Jest to model odwrotny do modelu Post View, który zalicza zasługę już po samym wyświetleniu reklamy (ale w okreslonym krótkim okresie czasu, np. 24h). Często model post click jest stosowany przez sieci afiliacyjne.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: post click, click per view klikalnosc, post clikc, post-click marketing tłumaczenie