ROM

1. (ang. Read Only Memory – pamięć tylko-do-odczytu) – oznaczający pamięć komputera, w której zapisane są na stałe pewne dane. Użytkownik nie może jej kasować ani też zapisać tam swoich danych.
2.plik z zapisanym zrzutem z pamięci starszego komputera, który umożliwia uruchomienie programu na emulatorze. W praktyce jest to gra zapisana w pliku o rozszerzeniu pasującym do emulatora.