Transfer równoległy

– przeciwieństwo szeregowego transferu danych, w którym bity presyłane są jeden za drugim, i to tylko jednym kanałem. Natomiast w równoległym informacje są przesyłane jednocześnie – jak po kilkupasmowej autostradzie. Jeśli mamy więc do wyboru pomiędzy szeregowym a równoległym transferem, wybierzmy drugi – w ten sposób uzyskamy szybszy transfer.