Atrybut pliku

– każdy plik zapisany jest wraz z pięcioma różnymi atrybutami, czyli „przymiotami”, właściwościami pliku: tylko-do-odczytu, systemowy, ukryty, archiwalny, katalog. Pliki z atrybutem tylko-do-odczytu są chronione przed modyfikacją i usunięciem, z atrybutem systemowy i ukryty plik jest schowany, archiwalny nic nie zmienia, a katalog to katalog.

Post navigation