Rozdzielczość interpolowana

oprogramowanie skanerów może sztucznie podwyższyć rozdzielczość skanowanego obrazu ponad rzeczywiste mechaniczne i elektroniczne możliwości urządzenia. Odbywa się to na drodze obliczeń matematycznych. Między dwa punkty obrazu wstawiane są kolejne, których jasność i kolor są wyliczane na podstawie parametrów punktów sąsiednich.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: rozdzielczość interpolowana, interpolowana, rozdzielczość interpolowa, rozdzielczosc rzeczywista i interpolowa, rozdzielczość optyczna a interpolowana, rozdzielczość interpolowana skanera, rozdzelczość interpolowana, rozdzielczosc rzeczywista i interpolowana, interpolacja rozdzielczości optycznej, skanery rozdzielczosc interpolowana