Rozszerzenie pliku

(ang. file extension) – każdy plik musi mieć swoją nazwę. Składa się ona z dwóch części oddzielonych kropką. Znaki po kropce to właśnie rozszerzenie pliku, które mówi za pomocą którego programu plik został stworzony i w jakim programie można go otworzyć. Przykłady rozszerzeń plików: mp3, txt, pdf, doc, docx, ini, bat, exe, com itp.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: przykłady rozszerzeń plików, przykładowe rozszerzenia plików, przykłady rozszerzeń plików video