ScanDisk

program narzędziowy w Windows. Za jego pomocą możliwe jest sprawdzenie powierzchni nośnika danych w celu odnalezienia ewentualnych błędów oraz ich naprawienia. Błędy najczęściej pojawiają się po zawieszeniu się systemu i ponownym jego restarcie. Aby uruchomić Scandisk kliknij na przycisk Start >> Programy >> Akcesoria >> Narzędzia systemowe >> Scandisk. W Windows od wersji OSR2 (druga edycja 95) ScanDisk uruchamia się automatycznie po niewłaściwym zamknięciu systemu.

Post navigation