SDRAM

(ang. Synchronous Dynamic Random Access Memory) – ogólna nazwa różnego rodzaju dynamicznych pamięci DRAM, które są synchronizowane z szybkością zegara procesora. Prowadzi to do zwiększenia ilości instrukcji, które procesor może przetworzyć w ciągu danego czasu. Szybkość SDRAM-u jest wyrażana w megahercach, nie zaś w nanosekundach. To ułatwia porównywanie szybkości magistrali i modułów pamięci. Aby przeliczyć szybkość zegara pamięci z nanosekund na megaherce, wystarczy podzielić ilość 1 miliard nanosekund (czyli jedną sekundę) przez liczbę herców, np.
1 000 000 000 ns/83 MHz = 1 000 000 000 ns / 83 000 000 Hz ≈ 12 ns

W chwili obecnej pamięci SDRAM są najpopularniejszą architekturą pamięci RAM. Por. FPM DRAM, EDO RAM, BEDO DRAM, EDRAM, DRDRAM, SLDRAM, JEDEC SDRAM, DDR SDRAM, PC100 SDRAM, FRAM, SRAM, BSRAM.

Post navigation