Serwer baz danych

– jeden z rodzajów specjalizowanych serwerów. Serwery baz danych przechowują uporządkowane strukturalnie dane lub zorientowane obiektowo informacje przeznaczone do wykorzystania przez użytkowników. Korzystają oni z bazy danych posługując się tzw. językami zapytań (np językiem SQL). Sam serwer bazy danych jest zwykle bardzo wydajną maszyną, realizującą większą część procesu przetwarzania danych wykonuje wszystkie czynności związane z wyszukaniem właściwych informacji, ich uporządkowaniem, a następnie przesłaniem do użytkownika. Serwery baz danych są centralną składnicą danych, z której może korzystać wielu użytkowników. Większość systemów baz danych oraz języków zapytań wywodzi się z systemów używanych na komputerach klasy mainframe.