Serwer składowania i archiwizacji

– jeden z rodzajów specjalizowanych serwerów. Serwery składowania i archiwizacji wykonują kopie zapasowe plików i przeprowadzają ich archiwizację dla potrzeb całej sieci. W tym celu stosuje się nowoczesne pamięci taśmowe i optyczne liczone w gigabajtach. Osiągnięcie tak dużych pojemności możliwe jest dzięki stosowaniu technik kompresji danych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.