AUTOEXEC.BAT

plik zawierający komendy systemu operacyjnego DOS, które są wykonywane podczas bootowania (startu) komputera. Plik ten przekazuje informacje systemowi, które aplikacje mają być uruchamiane automatycznie przy jego starcie, jak ma być zarządzana pamięć operacyjna i jak ma być skonfigurowany system. Plik ten jest jednym z dwóch głównych obok CONFIG.SYS plików konfiguracyjnych. AUTOEXEC.BAT jest przykładem pliku wsadowego, będącego ciągiem wielu poleceń mających za zadanie zautomatyzować pracę na komputerze.

Jak powinien wyglądać plik AUTOEXEC.BAT (opis może się niewiele różnić – zależnie od systemu)?
mode con codepage prepare=((852) c:WINDOWSCOMMANDega.cpi [1]
mode con codepage select=852 [2]
keyb pl,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd4.sys [3]
SET PATH=[ścieżka] [4]
[ścieżka] [5]

[1] – przygotowanie i ustawienie odpowiedniej strony kodowej. Polecenie ma postać mode con codepage prepare=((numer strony) nazwa sterownika). Dla Polski numer strony kodowej wynosi 852
[2] – przygotowanie i ustawienie odpowiedniej strony kodowej. Polecenie ma postać mode con codepage select=[numer strony jak wyżej]. Dla Polski numer strony kodowej wynosi 852
[3] – ładowanie sterownika klawiatury i ustawianie jej układu. Polecenie ma postać keyb [dwuliterowy skrót],[ścieżka]. Dla Polski skrót to PL a plik definiujący układ klawiatury to KEYBRD4.SYS
[4] – w tej linijce wpisuje się ścieżki do katalogów, z których chcemy wywoływać polecenia. Najlepiej dopisać ścieżkę do Windowsa, a potem oddzielając średnikiem dopisać inne. Dzięki temu nie będziemy musieli wchodzić do katalogu, aby wywołać plik znajdujący się w nim (zasada ta obowiązuje jedynie wobec plików typu COM, BAT i EXE)
[5] – inne sterowniki i wywoływane programy, np. program antywirusowy, sterownik do karty dźwiękowej wraz z parametrami

Użytkownicy trafili tutaj szukając: mode con codepage select=852, polecenia autoexec bat, Plik autoexec Bat zawiera, mode con codepage prepare autoexec bat, mode con autoexec bat, dos komendy autoexec bat, co zawiera plik autoexrc bat, autoexec bat komendy, autoexec bat co to jest, autoexec bat charakteryzacja

Post navigation