SGRAM lub Synchronous Graphics RAM

(ang. Synchronous Graphics Random Access Memory – synchroniczna graficzna pamięć operacyjna o swobodnym dostępie) – rodzaj pamięci operacyjnej, używanej do tworzenia taniej pamięci video. Używa maskowanego zapisu, który pozwala na modyfikowanie wyznaczonych danych w jednej operacji, nie zaś w sekwencji operacji odczytu, uaktualnienia i zapisu, jak to bywa w innych rodzajach pamięci. Używa również bloków zapisu, dzięki którym obrazy są przechowywane wydajniej. SGRAM jest jedno-portowa, tzn. nie pozwala na jednoczesny odczyt i zapis danych. Przykładem firmy, która używa pamięci SGRAM jest Matrox Mystique. Por. VRAM, WRAM, MDRAM, RDRAM.

Post navigation