Sieć komputerowa

– siecią nazywa się każdą grupę rozproszonych ale połączonych ze sobą komputerów, w której możliwa jest ciągła wymiana danych. Do głównych zadań sieci komputerowej należą:

 • zapewnienie współpracy wielu użytkownikom (np. zapewnienie możliwości tworzenia grup naukowo-badawczych pracujących nad tym samym problemem a pracujących w różnych instytucjach);
 • usprawnianie pracy (poprzez zwiększenie niezawodności wykonywanych operacji i równomierne wykorzystanie możliwości sprzętu; dotyczy to nie tylko sfery finansowej czy wojskowej, lecz także naukowej i usługowej – archiwizowanie danych, rezerwacje lotów, usługi biblioteczne itd.);
 • usprawnianie komunikacji poprzez ułatwienie przepływu informacji, umożliwienie korzystania z odległych źródeł danych, usprawnienie zbierania, przetwarzania, rozpowszechniania oraz wykorzystania danych różnego rodzaju i wagi na dowolnie określonym terytorium.

Możemy wyróżnić trzy główne kategorie sieci komputerowych ze względu na zasięg:

 • sieć lokalna LAN (ang. Local Area Network) – obejmuje niewielki obszar, np. teren zajmowany przez przedsiębiorstwo, budynek. Właścicielem takiej sieci jest zazwyczaj jedna organizacja;
 • sieć rozległa WAN (ang. Wide Area Network) – pokrywa swoim zasięgiem obszar jednego lub wielu państw. Tworzona jest zazwyczaj z wykorzystaniem techniki komutacji pakietów, a połączenia między węzłami budowane są przy wykorzystaniu istniejących rozwiązań telekomunikacyjnych, włącznie z kanałami radiowymi i satelitarnymi. Usługi sieci rozległych oferowane są często przez operatorów sieci telekomunikacyjnych;
 • sieć miejska MAN (ang. Metropolitan Area Network) – obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta. Realizowana jest najczęściej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik sieciowych. Przykładowo sieci MAN realizowane są jako sieci FDDI lub IEEE 802.6. Duże sieci wykorzystują łącza ogólnego przeznaczenia (telefoniczne kablowe, radiowe, satelitarne), mniejsze (sieć lokalna) opierają się na połączeniach przewodowych, serwera i terminali, przeznaczonych tylko do tego celu. Systemy komputerowe wyposażone w odpowiednie interfejsy (teleksowe, telefaksowe, BTX, ISDN), wykonane w postaci kart lub przystawek pozwalają na komunikację w odpowiednich sieciach (np. teleksowej) ze specjalistycznymi urządzeniami telekomunikacyjnymi. Łączność pomiędzy komputerami poprzez sieć telefoniczną możliwa jest przy użyciu modemów.

Pierwszą siecią komputerową była zorganizowana w latach ’50 amerykańska sieć SAGE (ang. Semi Automatic Ground Enviroment) przeznaczona do sterowania obroną Stanów Zjednoczonych. Jedną z najstarszych międzynarodowych sieci o zasięgu globalnym jest SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – sieć przeznaczona do przeprowadzania operacji finansowych. Wśród innych duże znaczenie w świecie mają także duże niezależne organizacje informacyjne: CompuServe, Prodigy Services Company, EIES (ang. Electronic Information Exchange System). Największą abonencką siecią publiczną jest obecnie Internet. Inne przykłady sieci to: ARPANet, Cybernet, Ethernet, ALOHA, MSK (Międzyuczelniana Sieć Komputerowa – łączy ośrodki polskie akademickie m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu). Sieci komputerowe mają także wady, np.: blokowanie dostępu do informacji może dotyczyć wszystkich komputerów, przypadkowe wymazanie danych może również nastąpić w całej sieci, połączenia takie usprawniają pracę hakerom, a w przypadku włamania do sieci zagrożone są wszystkie dane, nawet z rozproszonych komputerów; przy wprowadzeniu do sieci wirusa istnieje niebezpieczeństwo zarażenia wszystkich komputerów i utraty danych.

Rodzaje sieci ze względu na budowę (tzw. topologia sieci):

 • sieci gwiaździste – wszystkie urządzenia podłączone są do koncentratora lub switcha znajdującego się w centralnym punkcie sieci
 • sieci magistralowe – wszystkie komputery podłączone są do jednego medium (np. sieci FDDI)
 • sieci pierścieniowe – wszystkie komputery połączone są pomiędzy sobą krótkimi odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień (np. Token Ring)
 • sieci hierarchiczne (drzewiaste) – komputery podłączone są ze sobą w strukturze drzewiastej, tj. do jednego komputera podłączonych jest kilka komputerów, do jednego z tych komputerów znowu podłączonych jest kilka komputerów itd.
 • sieci kombinowane (np. sieci z podwójnym pierścieniem, sieć z nadmiarowymi zapasowymi połączeniami pomiędzy komputerami itp.)

Podział sieci ze względu na medium transmisyjne:

 • sieci przewodowe (kablowe), np. Ethernet, FDDI, Token Ring itp.
 • sieci bezprzewodowe, np. WLAN, WiMAX, podczerwień, Bluetooth
Użytkownicy trafili tutaj szukając: głowne zadania sieci komputerowych, podział sieci ze względu na budowę, zadania sieci komputerowych, sieci komputerowe zadania, podzial sieci ze wzgledu na medium, podział sieci ze względu na rodzaj medium, podział sieci ze względu na medium, główne zadania sieci komputerowcyh, zadania sieci, zadania sieci komputerowej

Post navigation